برجسته سازی گونه و بدن​

داشتن گونه‌های پر و برجسته یکی از نشانه‌های جوانی و زیبایی است، اما به مرور زمان صورت چربی‌هایش را از دست می‌دهد که این باعث شل شدن و افتادگی گونه‌ها می‌شود. البته، در بعضی موارد استخوان‌ گونه‌های شخص به‌طور مادرزادی پایین و فرورفته هستند، که در هر دو صورت، می‌توان گونه‌ها و یا قسمت های مختلف بدن را با استفاده از دستگاه فرکشنال ۳ بعدی فرم‌دهی و برجسته‌تر نمود. تعداد جلسات مورد نیاز حداقل ده جلسه می باشد که بین هر جلسه حداقل باید دو روز فاصله زمانی در نظر گرفته شود. در این روش تغییرات از همان جلسه اول قابل روئیت می باشد. از مزیت های این روش نسبت به تزریقات ژل و چربی می توان به طبیعی بودن نتیجه بدست آمده اشاره نمود.