دستگاه دیالکس

دیالکس ترکیب نور لیزر الکساندرایت و دایود، در سیستم دیالکس طول موج و پهنای باند خاص نور لیزر الکساندرایت و دایود ترکیب شده و رفع موی زاید و جوانسازی پوست صورت و ناحیه ژنیتال را ممکن کرده است.

دستگاه دیالکس تنها یک لیزر برای رفع موی زاید نیست بلکه تلفیقی هوشمندانه از طول موجهای موثر لیزر برای جوانسازی صورت ، گردن و ناحیه ژنیتال است . با بکارگیری طول موجهای مختلف لیزر این امکان فراهم می آید تا کلیه تیپ های پوستی با ضخامت مختلف مو در کلیه فصول سال قابل درمان باشند. در سیستم دیالکس طول موج و پهنای باند خاص نور لیزر الکساندرایت و دایود ترکیب شده و رفع موی زاید و جوانسازی پوست صورت و ناحیه ژنیتال را ممکن کرده است.