روشن سازی پوست

سفید کردن، شفاف کردن یا روشن کردن پوست، فرایندی است که طی آن تلاش می‌شود تا رنگ پوست بیمار از طریق کاهش غلظت رنگدانه ملانین در آن روشن‌تر شود. در مطب زیبایی دکتر معتمدی، با استفاده از دستگاه فرکشنال ۳ بعدی بدون درد و هیچ گونه تزریق، روشن سازی پوست شما قابل انجام خواهد بود. تعداد جلسات مورد نیاز به منظور روشن سازی پوست ده جلسه می باشد که بین هر جلسه حداقل باید بین هفت تا چهارده روز فاصله زمانی در نظر گرفته شود و همچنین در صورت استفاده از ضد آفتاب های متناسب ماندگاری بسیار طولانی خواهد داشت. همچنین با استفاده از دستگاه میکرونیدلینگ می توان روشن سازی پوست را در سه جلسه به فاصله دو ماه انجام نمود.