رینوپلاستی

رینوپلاستی با روش جراحی به تغییر فرم بینی که با تغییر در ظاهر بینی منجر شود، گفته می شود. جراحی بینی برای زیباسازی ظاهر بینی و یا بهبود عملکرد بینی و یا برطرف ساختن نواقص بینی انجام می شود. رینوپلاستی (عمل زیبایی بینی به روش جراحی) بسته به افراد مختلف، می تواند منجر تغییر شکل بینی، پهن تر یا باریک تر شدن نوک بینی و یا تغییر ارتفاع یا طول بینی می تواند منجر گردد.
رینوپلاستی(بدون جراحی) با استفاده از دستگاه پلکسر پلاس یک روش جدید برای کوچک کردن بینی های گوشتی، ایجاد ظرافت بیشتر بینی های معمولی و همچنین از بین بردن تورم های بوجود آمده بعد از عمل های جراحی های بینی می باشد که دردسرهای عمل بینی رو نداشته و همچنین هزینه کمتری به همراه خواهد داشت.
تعداد جلسات مورد نیاز به منظور لیفت بینی یک جلسه می باشد که بعد از آن نیاز به سه جلسه ویزیت در بازه های سه، سی و شصت روزه خواهد داشت. در صورت نیاز به ترمیم شصت روز بعد از جلسه اول، بر حسب نیاز بیمار و تشخیص پزشک قابل انجام خواهد بود.