پرسش های متداول

اثرات پلکسر بر افتادگی پلک و چین و چروک چشم(خطوط پنجه کلاغی) در جلسه اول کاملا مشهود خواهد بود، ولی در صورتی که نیاز به ترمیم باشد(بر اساس درخواست بیمار) در دو بازه دو و چهار ماهه، بعد از جلسه اول،قابل انجام خواهد بود. همچنین مدت ماندگاری بر حسب سن، شرایط محیطی و ژنتیکی پوست بین ۴ تا ۶ سال خواهد بود.

بر حسب نوع و اندازه بینی گوشتی بین یک تا سه جلسه درمان نیاز می باشد . ماندگاری آن دائمی می باشد.

جمع شدن منافذ کوچک پوست،کاهش عمق اسکارهای آکنه، سفت شدن پوست صورت، بهبود و کاهش عمق چروک های صورت، لیفت صورت، گونه و ابرو

بله، با توجه به اینکه دستگاه ۳D فرکشنال دارای سه پروب ویژه می باشد، اثرات آن به مراتب قویتر و ماندگارتر از دستگاه فرکشنال معمولی می باشد.

استراحت در منزل تا ۲۴ ساعت و استفاده از ترمیم کننده ها و ضد آفتاب های مناسب

بر حسب مراقبت و نوع پوست بین ۲ تا ۱۰ روز متغیر می باشد و بین این زمان بقایای به جا مانده از دستگاه پلکسر از پوست جدا شده و بعد از از بین رفتن بقایایی قهواه ای رنگ بعد از مدت مذکور، رنگ محل مورد معالجه به رنگ صورتی بسیار کم رنگ تبدیل می شود که آن هم حداکثر بعد از ۲ ماه به صورت کامل از بین خواهد رفت و تاثیرات اصلی درمان قابل ملاحظه است.

بین ۸ تا ۱۰ می باشد که ۶ جلسه اول به فاصله ۱ ماه و جلسه بعد به فاصه ۲ ماه می باشد و هر شش ماه یکبار باید شارژ مجدد گردد.